Anonim

Uczę w laboratorium komputerowym codziennie, a zajęcia od przedszkola do szóstej klasy zmieniają się w moim laboratorium co 45 minut. Mam luksus widzenia tego, co moi uczniowie mogą osiągnąć, i rozumiem, jak ruszać naukę, aby po osiągnięciu wyższej oceny wiedziałem, że będą mieli wymagany repertuar umiejętności, aby odnieść sukces w projektach, nad którymi pracujemy, lub w jakiejkolwiek szkole, w jakiej mogą skończyć, kiedy mnie opuszczą.

Towarzyszący plik PDF zawiera listę umiejętności według poziomu klasy, które chcę uzyskać od moich uczniów. Każda umiejętność jest oceniana według oceny jako umiejętność wprowadzająca (I), rozwijająca się (D) lub stosowana (A).

Umiejętności wstępne, rozwijające i stosowane

185, 71 KB

(Pamiętaj, że uczę w szkole o wysokim ubóstwie, w której wiele dzieci nie ma dostępu do komputerów, tabletów ani Internetu w domu).