Anonim
Image

W wywiadzie Lucas mówi o wielu podstawowych koncepcjach, które napędzają Edutopię, gdy rzucamy światło na innowacje edukacyjne w całym kraju: uczenie się projektów, uczenie się społeczne i emocjonalne, integracja technologii, zintegrowane badania, rozwój nauczycieli i kompleksowa ocena.

Image

W wywiadzie Lucas mówi o wielu podstawowych koncepcjach, które napędzają Edutopię, gdy rzucamy światło na innowacje edukacyjne w całym kraju: uczenie się projektów, uczenie się społeczne i emocjonalne, integracja technologii, zintegrowane badania, rozwój nauczycieli i kompleksowa ocena.

Lucas opowiada się za przywróceniem podstawowych praktyk edukacyjnych powszechnych wiele wieków temu, takich jak „filozoficzna / intelektualna strona” wspólnych dyskusji grupowych popularnych w czasach Arystotelesa i praktycznego uczenia się projektów podobnych do czasów, gdy szewc pracował z uczniami, aby im pokazać jak zrobić buty.